Türk Dili ve Edebiyatı Uzaktan Öğretim Tezsiz YL
Ders Kodu Ders Adı Öğr.Dili T+U Kredi Ders Statüsü
SOB510 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri Tür 3+0 6 Zorunlu Dersler
TDE564 Dönem Projesi Tür 3+0 0 Zorunlu Dersler
TDE549 Edebiyat Bilgileri ve Kuramları Tür 3+0 6 Seçmeli Dersler
TDE551 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Yöntemleri Tür 3+0 6 Seçmeli Dersler
TDE553 Yazınsal Metin Çözümlemeleri Tür 3+0 6 Seçmeli Dersler
TDE555 Türkiye Türkçesinin Güncel Sorunları Tür 3+0 6 Seçmeli Dersler
TDE541 Eleştiri Yöntemleri Tür 3+0 6 Seçmeli Dersler
TDE546 Eski Türk Dilinin Temel Kaynakları Tür 3+0 6 Seçmeli Dersler
TDE550 Metin Şerhi Tür 3+0 6 Seçmeli Dersler
TDE552 Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Tür 3+0 6 Seçmeli Dersler
TDE554 Yeni Türk Edebiyatında Poetikalar Tür 3+0 6 Seçmeli Dersler
TDE556 Türk Dili ve Edebiyatında Nitel Araştırma Yöntemleri Tür 3+0 6 Seçmeli Dersler
TDE558 Edebiyatta Postmodernizm Tür 3+0 6 Seçmeli Dersler
TDE562 Eski Türk Dili Metin Tahlilleri Tür 3+0 6 Seçmeli Dersler


Türk Dili ve Edebiyatı Uzaktan Öğretim Tezsiz YL
Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Kataloğu için Tıklayınız
Soru, Görüş ve Önerileriniz için tezsizyl@anadolu.edu.tr